About Me

Computer Vision Based Artwork Creator

G-Terrain Sculptures Developer

Deeply Algorithmic Person

Adres: Sahrayıcedit Mah. Mescitli Sok. Park Apt. No:1A Kadıköy-İstanbul

Doğan Demir, (1986, Istanbul)
Multidisipliner Yaratıcı Kodlama Sanatçısı / Multidisciplinary Creative Coding Artist

Yazılım geliştirme alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Demir, kariyerine oldukça genç yaşta başlamış ve yazılım dünyasındaki uzmanlığını adım adım geliştirmiştir. Sanatın ve üretimin farklı disiplinleriyle etkileşime geçerek benzersiz eserler ortaya koyma tutkusuyla üretimlerini sürdürmektedir. Son yıllarda, multidisipliner üretimler gerçekleştirmeye odaklanmıştır. Kariyeri boyunca yazılımın sınırlarını zorlayarak ve sanat ile teknolojiyi bir araya getirerek yeni bir perspektif sunmayı hedeflemektedir.


Son 10 yıldır ise yaratıcı kodlama ve dijital eser üretimi üzerine yoğunlaşan Demir, prosedürel ve generatif sanatın sınırlarını keşfetmeye kendini adamıştır. Özellikle, bilgisayar görüşü (computer vision) alanındaki deneyimleri ve yetenekleriyle dikkat çeken sanatçı, sanat eserlerini dijital ortamda oluşturmanın yanı sıra, onları fiziksel formlara dönüştürmek için çalışmalar yürütüyor.


Son 3 yıldır kendi atölyesinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, eserlerini 3D baskı, epoksi reçine, silikon kalıp, alçı ve taş tozu gibi çeşitli medyumlar kullanarak gerçeğe dönüştürüyor. 2018 yılında kendi geliştirdiği yapay zeka modelleri ile bugünün eserlerinin temelini oluşturan G-Terrain Sculptures isimli serisini sergileme fırsatı bulan Demir, yeni serilerinde de Python, Blender ve openCV gibi yazılım, kodlama dilleri ve kütüphaneleri ustalıkla kullanarak sanatını şekillendiriyor ve teknoloji ile sanat arasında köprüler kuruyor. Dijital eserlerinde en öne çıkan, etkileyici unsurun dokunma hissiyatı olduğu içgörüsünden yola çıkarak bu eserleri 3D yazıcılar ve epoksi reçineler ile dokunulabilir formda sunmak için çalışıyor.


Doğan Demir, yaratıcılığını ve teknik uzmanlığını doğal formasyonlardan, dağlık ve kayalık yapıların inceliklerinden ve kusursuz hassas detaylarından, kuş bakışı manzaraların genişliğinden alıyor. Her bir eserinde, bu doğal öğeleri kullanarak yeni ve etkileyici formlar yaratmayı, gözlemcinin bu detaylar içerisinde kaybolmasını amaçlıyor. Demir, sonsuz güce sahip doğadan aldığı güçle, her geçen gün daha da benzersiz ve etkileyici eserler ortaya koymak için çalışmalarına devam ediyor.


Demir, who has over 20 years of experience in software development, started his career at a very young age and gradually developed his expertise in the software world. Continuing to produce works with a passion for interacting with different disciplines of art and production, he focuses on creating unique pieces. In recent years, he has focused on producing multidisciplinary works. Throughout his career, he aims to push the boundaries of software and merge art with technology to offer a new perspective.

For the past 10 years, Demir has been specializing in creative coding and digital artwork, dedicating himself to exploring the boundaries of procedural and generative art. Particularly notable for his experience and skills in computer vision, the artist not only creates art digitally but also works to transform them into physical forms.

Actively working in his own studio for the past 3 years, the artist transforms his works into reality using various mediums such as 3D printing, epoxy resin, silicone mold, plaster, and stone powder. In 2018, Demir had the opportunity to exhibit his series called G-Terrain Sculptures, which forms the basis of today’s works, featuring artificial intelligence models he developed. In his new series, he shapes his art using software, coding languages, and libraries such as Python, Blender, and openCV, and builds bridges between technology and art. Guided by the insight that the most striking feature of his digital works is the sensation of touch, he works to present these pieces in tangible form using 3D printers and epoxy resins.

Drawing inspiration from natural formations, the intricacies of mountainous and rocky structures, and the flawless delicate details, as well as the breadth of bird’s-eye views, Doğan Demir derives his creativity and technical expertise. In each piece, he aims to create new and impressive forms using these natural elements, intending for the observer to get lost in these details. Empowered by the infinite power of nature, Demir continues his work to create increasingly unique and impactful pieces with each passing day.

Foundation Date: November 2020