Gizlilik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.dogandemir.net e-ticaret sitesinin faaliyetlerini yerine getiren Merdivenköy Mah. Çavuş Kuşu Sokak Saadet Evleri 17A D:7 Kadıköy-Istanbul adresinde bulunan Doğan Demir .
b) wwwdogandemir.net internet sitesine üyelik başvurusunda bulunan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Doğan Demir’in sahibi bulunduğu web sitesi www.dogandemir.net‘ten üyenin yararlanabilme şart ve koşullarının belirlenebilmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.dogandemir.net web sitesine üye olduğu sırada bildirdiği tüm kişisel erişim ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu , ……….’nın bilgilerin yanlış olmasından dolayı oluşacak zararlarını aynen ve derhal karşılayacağını taahhüt eder.

3.2. Üye, www.dogandemir.net tarafından kullanıcı adı ve şifresini kimseye veremez, söz konusu şifrenin kullanım hakkı sadece üyeye aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk halleri ile üçüncü kişiler tarafından www.dogandemir.net’e karşı ileri sürülecek talep ve suçlamalara karşı www.dogandemir.net’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.dogandemir.net tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.dogandemir.net Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.